Ana içeriğe atla

Bilimsel Program

 9 Nisan 2021, Cuma
     
 09.00 - 10.20  SÖZLÜ SUNU OTURUMU-1                                                                                           
  Oturum Başkanları: Gönül TEZCAN KELEŞ - Esra ÇALIŞKAN   
     
S-1 Elektrik Çarpmasına Bağlı Olarak Gelişen pediatrik Kardiyak Arrest Olgusunda Hedefe Yönelik Sıcaklık Tedavisi ile Tam Nörolojik İyileşme Abit Demir
     
S-2 Masif Pulmoner Tromboemboliye Bağlı Hastane İçi Kardiyak Arrest Sonrası Acil Cerrahi Ahmed Uslu
     
S-3 Bir Yıllık Mavi Kod Verilerimizin Analizi Ahmet Sari
     
S-4 Karaciğer Kist Hidatik Drenajı Sırasında Gelişen Anaflaksi ve Kardiyak Arrest Aslı Karslı Koç
     
S-5 COVID-19 Pnömonisi Sırasında Gelişen Anaflaksiye Bağlı Kardiyak Arrest Aslı Karslı Koç
     
S-6 Servikal Epidural Nöroplasti Sırasında Kardiyak Arrest Gelişen Hastada Resusitasyon Sırasında İV Lipid Emülsiyon Kullanımı Aslı Karslı Koç
     
S-7 Hastanemizde Pandemisi Süresince COVID-19 Dışı Mavi Kod Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi Aslı Karslı Koç
     
S-8 Kardiyopulmoner Resüsitasyonu Ne Zaman Sonlandırmalıyız? Aslınur Sagün
     
S-9 Postoperatif Beklenmeyen kardiyopulmoner Arrest: Olgu Asude Ayhan
     
S-10 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çalışan Hekimlerin İleri Yaşam Desteği Konusundaki Tutum ve Davranışları: Anket Çalışması Bengü Gülhan Aydın
     
 10.20 - 10.40 ARA  
     
 10.40 - 12.00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2   
  Oturum Başkanları: Şule ÖZBİLGİN - Pelin KARAASLAN    
     
S-11 Kask ile Hipotermi Uygulanan Hastane Dışı Arrest Olgunun Yönetimi Deniz Kara
     
S-12 Ameliyathane Odasında Kardiyak Arrest Yönetimi Eralp Çevikkalp
     
S-13 Orak Hücre Anemili Olguda Seftriakson Kullanımına Bağlı Anafilaksi: Olgu Sunumu Ezgi Ata
     
S-14 Perioperatif Arrestte Kapnografla Tanı: Olgu Sunumu Fatma Özdemir
     
S-29 Nadir Bir Anaflaksi Nedeni: Epidural Kontrast  Mesut Bakır
     
S-16 Anestezist Gözüyle Mavi Kod Uygulaması ve Deneyimlerimiz Filiz Banu Çetinkaya Ethemoğlu
     
S-17 Kardiyopulmoner Resüsitasyon sonrası prognoz belirlemede serebral BT'nin rolü Fisun Özbilen
     
S-18 EBUS Eşliğinde Akciğer Biyopsisi Sırasında Kanama Sonrası Hava Yolu Obstrüksiyonu ve Kardiak Arrest Sezgin Bilgin
     
S-19 Çoklu Başarılı Resüsitasyon ve Akut Koroner Sendromlu Hastaya Yaklaşım Olgu Sunumu Tarık Kaçar
     
S-20 Posterior Fossa Cerrahisi Sırasında Hayatı Tehdit Eden Anafilaksi Olgusu Gökçe Gişi
     
S-40 Covid 19 Tanısı Kardiyopulmoner Resüsitasyona Başlama ve Sonlandırma Kararlarını etkiliyor mu? Melikşah Soylu
     
 12.00 - 13.00 ARA  
     
 13.00 - 14.20 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3  
  Oturum Başkanları: Nurcan DORUK - Tolga SARAÇOĞLU  
     
S-21 Covid-19 tanısıyla pron pozisyonda takip edilen entübe obez hastada kardiyopulmoner resüsitasyon yönetimi: Olgu sunumu Hakan Aygün
     
S-22 COVID-19 pandemisinin kardiyopulmoner resüsitasyon üzerine etkisi Hande Güngör
     
S-23 COVİD-19 pandemi dönemi ve mavi kod koşulları Hazal Karaaslan
     
S-24 COVİD-19 İlişkili şiddetli bradikardi sonrasi kardiyak arrest İlhan Bahar
     
S-25 Pediyatrik Torakoskopik Cerrahide Gelişen Kardiyak Arrest Kazım Koray Özgül
     
S-26 Covid 19 Servisinde Mavi Kod Deneyimlerimiz Kübra Berent
     
S-27 Hastsane-içi Kardiyak Arresti Takiben Yoğun Bakımda İzlenen Post-KPR Hastaların Retospektif Değerlendirilmesi Levent Uğur
     
S-28 COVID-19 sürecinde pandemi serviste mavi kod verilen hastaların resusitasyon değerlendirmeleri Meltem Kipri
     
S-15 Covid Yoğunbakımda Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulamalarının Retrospektif Analizi Ferhat Şamlı
     
S-30 Anestezi altında anafilaksi tanı ve tedavisi nasıl olmalı? ( Olgu ) Murat Balseçen
     
 14.20 - 14.40 ARA  
     
 14.40 - 16.00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4  
  Oturum Başkanları: Handan BİRBİÇER - Nesrin BOZDOĞAN ÖZYILKAN  
     
S-31 Kemik Çimentosu İmplantasyonu Sonrası İntraoperatif Kardiyak Arrest Olgusu Murat Tümer
     
S-32 Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin 2020 Yılı Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonuçları Mustafa Gökhan Bayram
     
S-33 Tip 1 Aort Diseksiyonu Cerrahisinde Protamin Sülfat Sonrası Gelişen Şiddetli Anafilaktik Şok Müzeyyen Beldağlı
     
S-34 Covid-19 Pandemisinde Endotrakeal Entübasyon Uygulanan Hastalar ve Sonuçlarının İncelenmesi: Retrospektif bir Yıllık Kesitsel Çalışma Neslihan Tütüncü
     
S-35 SARS-CoV-2 Kardiyomiyopatisine bağlı ECMO'lu Pediyatrik Bir Hastada Apne Testi Nihal Deniz 
     
S-36 KardiyopulmonerResüsitasyon Başarısını Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi Nuh Kumru
     
S-37 Boyunda Dev Kitle Sebebiyle Opere Olan Hastada Pnömotoraks ve Kanamaya Bağlı Kardiyopulmoner Arrest Gelişimi ve Yönetimi Oya Kılcı
     
S-38 COVİD-19 Pandemisi Döneminde Mavi Kod Çağrısına Bağlı Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon Uygulamalarımızın Bir Önceki Yılla Karşılaştırılması Sedef Elmas Arslan
     
S-39 Acil Serviste Görüntüleme Esnasında Verilen Kontrast Maddeye Bağlı Gelişen Kardiyopulmoner Arrest:  Olgu Sunumu Yeliz Bilir 
     
 16.00 - 17.30 ARA  
     
 17.30 -18.00 Açılış  
  Şule AKIN                      
  Koen MONSIEURS      
  Agah ÇERTUĞ     
     
 18.00-18.10 ARA  
     
 18.10-18.40 Konferans - Prof.Dr. Agah ÇERTUĞ Oturumu  
  Oturum Başkanı: Şule AKIN  
  Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimi                              Andrew LOCKEY    
     
 18.40-19.00 ARA  
     
 19.00 -20.20 PANEL-1 Erişkin Temel Yaşam Desteği (TYD) - 2021  
  Oturum Başkanı: Şule AKIN   
  Hastane-dışı TYD Algoritması - Neler Değişti? Hülya TÜRKAN
  Hastane-içi TYD Algoritması - Neler Değişti?  Aslınur SAGÜN
  COVID -19 Tanısı veya Şüphesi Olan Erişkin Hastada TYD Federico SEMERARO
  Hayata El Ver (HEV) Şule ÖZBİLGİN
     
 20.20-20.30 ARA  
     
 20.30-21.40 PANEL-2 Erişkin İleri Yaşam Desteği (İYD) - 2021  
  Oturum Başkanı: Gönül TEZCAN KELEŞ  
  Hastane-dışı İYD Algoritması - Neler Değişti? Jülide ERGİL     
  Hastane-içi İYD Algoritması   - Neler Değişti? Oktay DEMİRKIRAN
  COVID-19 Tanısı veya Şüphesi Olan Erişkin Hastada İYD Canan BOR
     
 21.50-22.30 Söyleşi: Sema Soykan – Kürşat Başar  
     
 
 
 10 Nisan 2021, Cumartesi
     
 09.00 - 10.00 PANEL-3 Periarrest - Aritmiler -2021  
  Oturum Başkanı: Nurcan DORUK   
  Taşikardiler Kubilay DEMİRAĞ
  Bradikardiler Bahar KUVAKİ BALKAN
     
 10.00-10.10 ARA  
     
 10.10-11.20 PANEL-4 Pediyatrik Yaşam Desteği - 2021  
  Oturum Başkanı: Handan BİRBİÇER  
  Pediyatrik TYD Algoritması - Neler Değişti?    Hilal AYOĞLU  
  Pediyatrik İYD Algoritması  - Neler Değişti? Patrick VAN DE VOORDE 
  COVID -19 Tanısı veya Şüphesi Olan Pediyatrik Hastada TYD/İYD   Ayten SARAÇOĞLU    
     
 11.20 - 11.30 ARA   
     
 11.30 - 12.40 PANEL-5 Neonatal Yaşam  Desteği (NYD) - 2021  
  Oturum Başkanı: Meral KANBAK  
  NYD Algoritması - Neler Değişti? John MADAR
  Hastane-içi / Hastane-dışı NYD farklı mı?          Akcan AKKAYA  
  COVID -19 Tanısı veya Şüphesi Olan Neonatal Hastada NYD Oya YALÇIN ÇOK
     
 12.40-13.10 MÜZİK DİNLETİSİ  
     
 13.10-13.40 ARA  
     
13.40 -15.10 PANEL-6 Resüsitasyon Sonrası Bakım  
  Oturum Başkanı: Anış ARIBOĞAN   
  Kardiyak Arrest Sonrası Koroner Anjiyografi - Ne zaman? Nikolaos NİKOLAOU
  Hedeflenmiş Sıcaklık Tedavisi (TTM) Nimet ŞENOĞLU
  Hemodinami ve Ventilasyon Stratejileri Pınar ZEYNELOĞLU
  Prognoz Belirleme Claudio SANDRONI 
     
 15.10-15.20 ARA  
     
 15.20 -16.30 PANEL-7 Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon - I  
  Oturum Başkanı: Ömer KURTİPEK   
  Hipovolemi Özlem KORKMAZ DİLMEN
  Hipotermi Başak CEYDA MEÇO
  Elektrolit/Metabolit Bozukluklar (Hipokalemi/Hiperkalemi/Hipoglisemi) Aysun YILBAŞ
  Pulmoner Emboli Özgür ŞENTÜRK
     
 16.30-16.40 ARA  
     
 16.40-17.50 PANEL-8 Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon - II  
  Oturum Başkanı: Neslihan ALKIŞ  
  Anaflaksi Elif Bengi ŞENER
  Toksik Nedenler Levent ÖZDEMİR
  Gebelik Ünase BÜYÜKKOÇAK
  Travma Yeşim ŞENAYLI
     
 17.50-18.15 Kapanış Resüsitasyon Derneği
Yönetim Kurulu