Ana içeriğe atla

BİLDİRİLER

Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları 

Bildiri özetleri, alev.kaya@majorgroup.org adresine e-mail olarak, TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Kabul edilen bildiriler bildiri sahiplerinden mail yolu ile TAM METİN şekilde istenecektir. Sunum yapan yazar 2 Nisan 2021 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, sempozyum özet kitabında yayınlanmayacaktır.

 

Bildiri Gönderim Son Tarihi :  4 Nisan 2021 - Saat 24:00 

 

Yazım Kuralları

1. Özetler alev.kaya@majorgroup.org adresine e-posta ile iletilecektir.

2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

5. Özet başlığında sadece ilk harfler büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. 

8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Vaka sunumları ise giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Times News Roman 12 Punto ve 1.5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3. (3-5 kelime arası). Kaynaklar: Yazar adları 6 yazara kadar yazılacak , 6 dan fazla yazar adı et.all olarak, dergi yılı ve sayfası belirtilecektir.

10. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır. (Bildiri Özeti Örnek word dosyası için tıklayınız)

11. Kabul edilen bildirilerden, daha sonra tam metin olarak yayınlanması için, sorumlu yazardan en az 5 en fazla 15 sayfa olacak şekilde tam metin yazısını göndermesi istenecektir (kaynakça listesi dahil).

12. Bildiri özeti ile birlikte etik kurul karar örneğinin de gönderilmesi başvuru kabulü için gereklidir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 2 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı e-mail olarak gönderilecektir.

 

Sözlü Sunum Bilgileri

1.Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.

2.Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında iletilecektir.

3.Sisteme bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, sempozyum bildiri kitabından çıkarılacaktır.

4. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

5. Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

6. Kabul edilen bildiri özetleriniz, sözlü olarak sunulacak ve tartışılacaktır.

7. Bildirilerinizi alev.kaya@majorgroup.org mail adresine gönderebilir, bildirilerle ilgili tüm sorularınız için Fatih.Tepecik@majorgroup.org ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Tam Metin Bildiri Kuralları

Sözel kabul edilen bildiriler, yazarları isterlerse kongre kitabında tam metin olarak yayınlanabilir. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır.

Tam metin bildiri kuralları

• Tam metin bildiriler MS Word (docx) biçiminde, A4 ebadında (21 cm x 29,7 cm), dikey, kenar boşlukları 2,5 cm bırakılarak yazılmalıdır.

• Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

• Sözel kabul edilen ve tam metni daha sonra gönderilen bildirilerde, bildiri başlığı yazıldıktan sonra, başlığın altında yazar isim ve soyadları (ilk harfler büyük olacak şekilde, unvan belirtilmeden) ile kurum isimleri belirtilmelidir.

• Bildiri içi başlıklar şu şekilde olmalıdır: Özet (yukarıda belirtilen özet metni formatına uygun olmalıdır), anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 adet), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler, kaynaklar. Ana metin -giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerini içerir ve kelime sayısı özet hariç en az 1500, en fazla 2500 sözcük olmalıdır. Bildiride tablo veya şekil sayısı en fazla 2, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

• Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Kaynaklar ana metin içinde kullanılma sırasına göre rakamlarla üst karakter olarak gösterilir. Altı ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; yedi ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk üç yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Değerlendirme aşamasında olan makaleler kaynak olarak kullanılamaz; bunlar metin içinde ifade edilebilir. Kaynak kişi, tarih ve iletişim şekli (varsa e-posta, gönderenin adresini sağlayınız) verilmek şartıyla, kişisel düşünceler kaynak olarak gösterilebilir. Kaynaklar Tıbbi Dergiler Uluslararası Editörler Kurulu tarafından tanımlanan şekliyle sıralanmalıdır. Anahtar sözcükleri seçerken Türkçe için "Türkiye Bilim Terimleri"ni, İngilizce için Index Medicus Tıbbi Konu Başlıkları kullanılmalıdır

Kaynak gösterimi için örnekler

Dergi makalesi:

Stephane A. Management of Congenital Cholesteatoma with Otoendoscopic Surgery:Case Report.Turkiye Klinikleri  J Med Sci 2010;30(2):803-807.

Kitap:

UNICEF. State of the World's Children. New York: Oxford University Press, 1998.

Kitap içinde bölüm:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Online kitap ya da web sitesi:

Garrow A, Winhouse G. Anoxic brain injury: assessment and prognosis. In: Up To Date Cardiovascular Medicine [online]. Available at: www.UpToDateInc.com/card. Accessed February 22, 2000.

 

Bildiri Özeti Örnek Şablonu Word Dökümanı İçin Tıklayınız
Olgu Sunumu Örnek Şablonu Word Dökümanı İçin Tıklayınız