Ana içeriğe atla

Kurullar

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Şule AKIN 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - Adana

Gönül TEZCAN KELEŞ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - Manisa

Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - İçel

Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı - İçel

Şule ÖZBİLGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı – İzmir